Kto je vedúcim chlapom v Das Sound Machine?
Zábava

Kto je vedúcim chlapom v Das Sound Machine?