Tento reklamný tovar inšpirovaný 90. rokmi bude prínosom pre prevenciu násilia páchaného na strelách
Štýl

Tento reklamný tovar inšpirovaný 90. rokmi bude prínosom pre prevenciu násilia páchaného na strelách