Môžete dosiahnuť, aby sa menštruácia zastavila po jej začiatku?
Život

Môžete dosiahnuť, aby sa menštruácia zastavila po jej začiatku?